2017-04-23

Dandelions #1

On this card I again used one of the brand new Darkroom Door stamps:  the Dandelions Eclectic Stamp.

Opnieuw met een pas uitgebrachte stempel van Darkroom Door aan de slag gegaan op deze kaart: de Dandelions Eclectic Stamp.

I created a layered background using paints, stencils and stamps.
To achieve a coherent outcome I tried to overlap the different layers.

De laagjesachtergrond maakte ik met verf, stencils en stempels.
Ik probeerde de verschillende lagen te overlappen, dat zorgt voor een samenhangend geheel. 

  The white space makes the colors pop nicely.

Ik zorgde er ook voor om een deel van de achtergrond wit te laten, dat doet de kleuren mooi uitkomen.

I added white splashes and scribbled on the dots with a white pen.

Witte accenten aangebracht met een pen en ook witte spettertjes gemaakt.

Stamps Darkroom Door:

Tim Holtz Layering Stencil: Linen
Dina Wakley Media Stencil: Paint Comb - Circles
Stencil Girl Products: S296 Bautista
Dylusions Paint: Fresh Lime
Royal Talens Amsterdam Acrylics: Persian Rose, Azo Orange, Sky Blue Light
Golden: Fluorescent Magenta

2017-04-21

Hello

Darkroom Door recently released new Eclectic Stamps. I've made this card with the new Bare Tree Eclectic Stamp.

Darkroom Door bracht onlangs nieuwe Eclectic stempels uit. Ik mocht aan de slag gaan met de 'Bare Tree'.

I applied Ocean, Blackberry and Fresh Lime paint randomly on a watercolor panel and sprayed water on top to let the paint drip. 

Om te beginnen een beetje Ocean, Blackberry en Fresh Lime verf aangebracht op een stukje aquarelpapier. Daar water over verneveld en de verf laten uitlopen. 

I stamped squares, text and dots randomly using the same paint.

 Willekeurig hokjes, stippen en tekst gestempeld met dezelfde verf.

To stamp on a painted background I'm always using my MISTI. 

Met de MISTI lukt het stempelen op een geverfde ondergrond heel goed.

I stamped branches to the right upper corner using Fresh Lime paint and the tree stamp. I stamped circles with a lid using black ink and pink paint.

Takken gestempeld in de rechter bovenhoek met groene verf. Daarvoor de boomstempel gebruikt. De cirkels stempelde ik met het dopje van een mini mister.

Stamps Darkroom Door:
Checkered, Dots, Alphabet Texture Stamps

Dina Wakley Media Paint: Ocean, Blackberry, Sky
Dylusions Paint: Fresh Lime

2017-04-20

Art Marks #4

I've made these 2 pages in my tiny Art Marks journal a while ago.

Al een tijdje geleden gemaakt maar nog niet geblogd, 2 pagina's in mijn kleine 'Art Marks' boekje.

I did this page for the theme 'simple'.
I created numbers by applying  modeling paste through a stencil. Did some stamping with green ink as well.

Hier was de opdracht 'eenvoudig'. Een aantal simpele dots doen dienst als 'marks'. Verder maakte ik cijfers met structuurpasta en een stencil. Gestempeld met groene inkt.           

To create the fuchsia flower I used a mask.

De fuchsia bloem deed ik met een mask.

I did this page for the theme 'hidden'.

Hier was de opdracht 'verborgen'.

Working in layers is the perfect way to partly cover marks.

Laagjes zijn ideaal om dingen gedeeltelijk weer te verbergen.

Stamp 
PaperArtsy: HP 1503

Stencils
 PaperArtsy: PSE048
The Crafters Workshop: Art Is

2017-04-18

Mother's Day Cards

For these mother's day cards I was inspired by this blogpost.

Voor deze moederdagkaartjes werd ik geïnspireerd door deze blogpost.

I used stamps from various Darkroom Door sets.

Ik gebruikte stempels uit verschillende Darkroom Door sets.

I did the stamping with these inks. The dots were made with a paint marker.

Gestempeld met deze inkten. De stippen gemaakt met een verfmarker.

Stamps 
Els Brigé Design: Mama

Inkpads: Lawn Fawn 'Ballet Slippers' & 'Sunflower', Stazon 'Dove Grey'

2017-04-17

Thinking of You

To create this sympathy card I worked on watercolor paper. I applied turquoise and lime acrylic paint randomly and sprayed water on top to let the paint drip.

Voor dit sterktekaartje gewerkt op aquarelpapier. Een klein beetje turquoise en groene acrylverf aangebracht op verschillende plaatsen en daar veel water over verneveld om de verf mooi te laten uitlopen.

I made splatters with the same paint and used one of my favorite flower stamps. 

Ook nog wat spatjes gemaakt met dezelfde verf. Verder nog een favoriete bloemenstempel gebruikt. 

Stamps Darkroom Door:

Dina Wakley Media Acrylic Paint: Ocean
Dylusions Paint: Fresh Lime

2017-04-15

Shadowpainting #6

Wishing you all a Happy Easter!

Met dit kaartje wil ik iedereen een Fijne Pasen wensen!

To create the green circle I 'stamped' with a round acrylic block using paint.

De groene cirkel 'stempelde' ik met verf en een ronde acrylblok.

Stamps 
Darkroom Door: Plaid Background Stamp
Els Brigé Design: Hallo

2017-04-14

Inspiration Wednesday #4

To create the lemons on this spread I started by collaging the shapes using tape and paper. I worked with different mediums on each page. 

Bij deze citroenen eerst de vormen gemaakt door papier en tape op te plakken. Vervolgens met verschillende mediums gewerkt.

On the right page I attached patterned paper first. I tore lemons out of kraft paper and put them on top. 

Op de rechter pagina eerst gedessineerd papier opgeplakt. De vorm van de citroenen scheurde ik uit kraftpapier. 

I colored the kraft paper/lemons with oil pastels.

De citroenen kleur gegeven met olie pastels.

I used paint to add shadow and highlights.

Schaduw en licht aangebracht met verf.

Here I started by sticking down washi tape and vintage book text to develop a shape. I applied paint on top of the collage, love the effect.

Voor de citroen op de linkerpagina eerst washi tape gekleefd. Voor de schaduw gebruikte ik stukjes boektekst. Over de collage verf aangebracht. Wel een leuk effect vind ik.

On the inclusions I attached the tape, paper and paint I used.

Op de kleine pagina's alle gebruikte materialen verzameld.

The next lesson is about painting flowers.

In de volgende les leren we bloemen verven.

2017-04-12

Shadowpainting #5

On the image of this Easter card I again used the shadowpainting technique. I did the coloring with ecoline ink, used masking fluid to add white details.

Voor de afbeelding op deze Paaskaart weer de shadowpainting techniek gebruikt. Ik werkte met ecoline inkt en gebruikte maskeervloeistof. 

I stamped the Polka Dots with different colors of Distress Stains. For the text (Happy Easter) I used my favorite letter stamps.

De stippen stempelde ik met verschillende kleuren Distress Stains. En de tekst deed ik opnieuw met mijn ondertussen favoriete letterstempels.

Stamps Darkroom Door: 

Images: Lalinea

2017-04-11

Inspiration Wednesday 2017 #3

I finished another Inspiration Wednesday lesson.

Weer een lesje afgewerkt voor Inspiration Wednesday.

We had to put a few lemons on our worktable and try to paint them. Easier said than done :)

We moesten citroenen op tafel leggen en trachten te schilderen wat we zagen. Makkelijker gezegd dan gedaan :)

I did the painting on a red background, love the effect.

Gewerkt op een rode ondergrond, vandaar de rode accenten.

Donna taught us how to add shadow and highlights.

Veel trucjes geleerd om schaduw en licht aan te brengen.

I couldn't resist adding some stamping :)

Een klein beetje stempelwerk mocht niet ontbreken :)


Stamps Darkroom Door: Alphabet Medley

2017-04-10

Shadowpainting #4

The images I used on this card are by Lalinea. I colored the eggs with ecoline ink.

De paaseieren zijn afbeeldingen van Lalinea, ik kleurde ze in met ecoline inkt.  

To create the background I applied green and blue paint on top of a stamped print. I stamped flowers randomly and added a centre to each flower using Enamel Accents. 

Voor de achtergrond een stempelafdruk gedeeltelijk met groene en blauwe verf bedekt. Bloemen gestempeld met zwarte inkt en ze een hartje gegeven met Enamel Accents.

Stamps Darkroom Door:

Ranger Enamel Accents: Pink Gumball

2017-04-08

Inspiration Wednesday 2017 #2

This year the Inspiration Wednesday lessons by Donna Downey are all about painting. That's the main reason why I haven't started the lessons yet. Painting is not my cup of tea :)

Dit jaar gaan de Inspiration Wednesday lesjes van Donna Downey gedeeltelijk over het leren schilderen. De hoofdreden waarom ik het steeds uitstelde om er aan te beginnen :)

We had to start with a simple shape: a coffee mug. Donna taught us how to add shadow and how to achieve depth.

Het begon met een simpele vorm: een koffiekop. We leerden trucjes om schaduw aan te brengen en diepte te bekomen.

Lots of layers...

Heel veel laagjes...

I stamped the text on kraft paper. 

Op een stukje kraft papier een aangepaste stempel afgedrukt. 

Stamps Darkroom Door: Coffee Time

The next lesson is about painting lemons, so stay tuned :)

In de volgende les leren we citroenen schilderen, wordt vervolgd :)