2017-08-17

Inspiration Wednesday 2017 #8

It's been a while since I made an Inspiration Wednesday spread. As I mentioned earlier, this year it's all about learning how to paint.

Lang geleden dat ik nog eens een pagina maakte voor Inspiration Wednesday. Zoals ik al eerder zei leren we daar dit jaar vooral schilderen.

I started off by glueing kraft paper to the spread. As you can see the texture of that paper remains visible through the paint.

Eerst bruin inpakpapier op de spread gekleefd, je ziet de ribbeltjes nog een beetje doorheen de verf.

Donna painted lots of loose flowers but that's not my style. I made them a bit more realistic.

Met een paar borstelstreken schilderde Donna nonchalante, slordige bloemen. Dat is niet echt mijn stijl, ik maakte ze een tikje meer realistisch.

I created a flower pattern as on a piece of fabric. 

Een patroon gemaakt als op een lap stof. 

I outlined the leaves using a white pen and added white splatters with diluted paint.

De blaadjes omlijnd met een witte pen en spetters gemaakt met verdunde verf.

I adhered layers of blue, grey, green and white paint to the background. I added shadow to the flowers using a mixture of magenta and green paint.

De achtergrond gekleurd met verschillende lagen blauwe, grijze, groene en witte verf. Met een mengsel van magenta en groene verf schaduw aangebracht bij de bloemen. 

Stamp 
Unity Stamps: You Are Important DD-1201A
PaperArtsy: JOFY 09

2017-08-16

Art Marks #8

I filled another page in this Art Journal.

Een pagina gemaakt in dit Art Journal.

 I added circles on the blue Distress Ink background by sponging green paint through a stencil. 

 Deze mini bladzijde was al blauw gekleurd. Eerst met een stencil en groene verf aan de slag gegaan.

I did this page for the art marks 30 day summer challenge by Rae Missigman
Theme: stippled

Deze pagina maakte ik voor de art marks 30 day summer challenge van Rae Missigman. Thema: gestippeld

Stamps
Darkroom Door: Alphabet Texture Stamp
 PaperArtsy: EEG022

Stencil 
Darkroom Door: Small Stencil Circles

2017-08-14

Squares #3

Here another card for my 'Squares' series. I started by applying 3 colors of paint to a card base. I put a stencil on top and removed parts of the wet paint by rubbing through the stencil with a baby wipe. 

Opnieuw voor hokjes gekozen. Deze keer maakte ik ze met behulp van een stencil. Eerst 3 kleuren verf gesmeerd, daar een stencil over gelegd en de natte verf gedeeltelijk weer weggeveegd met een babydoekje. 

I stamped the coffee cup on a scrap of painted paper.

Het kopje gestempeld op een restje geverfd papier. 


Stamps & Stencils Darkroom Door

2017-08-12

PaperArtsy: Books

Tonight I have a new blogpost over at the PaperArtsy blog. For the current topic 'Books' I created an Art Journal. 

Vanavond ben ik weer te gast op PaperArtsy blog met een nieuwe blogpost. Voor het thema 'boeken' maakte ik dit Art Journal. 

For the covers and inside pages I used gelli plate prints.

Voor de kaften en pagina's werkte ik met gelli plate prints.

I worked with beautiful PaperArtsy stamps and stencils designed by Emma Godfrey.


 Gebruik gemaakt van mooie PaperArtsy stempels en stencils ontworpen door Emma Godfrey.

I did the binding with duct tape and washi tape. HERE you can see a similar book I made earlier.

Voor de binding koos ik net als bij DIT boekje voor duct tape en washi tape.

For more info, more pictures and a supply list, hop over to the PaperArtsy blog. 
HERE  

Klik even door naar PaperArtsy blog. Daar vind je meer uitleg, meer foto's en ook een beschrijving van de gebruikte materialen.

2017-08-11

Art Marks #7

I again worked in my tiny Moleskine journal.

Opnieuw gewerkt in mijn kleine Moleskine journal.

To create the fern in the front I used the new Darkroom Door Small Ferns Stencil. I applied modeling paste through the stencil and colored the fern with fuchsia paint after drying. 

Voor de varen op de voorgrond gebruikte ik de nieuwe Darkroom Door Small Ferns Stencil. Eerst structuurpasta aangebracht en die na droging gekleurd met fuchsia verf.

I colored the background with leftover Distress Inks. I used the Small Circles Stencil in the back as well. 

 De achtergrond gekleurd met restjes Distress Inkt. Je ziet ook vage afdrukken van de Small Circles Stencil.

I attached strips of paper tape, stamped on that tape with the Alphabet Texture Stamp first.

Stukjes papiertape opgekleefd waar ik eerst op stempelde met de Alphabet Texture stempel.

I finished the page off with some marks using a big paint marker and a white Sharpie.

Witte accenten aangebracht met een grote verfmarker en een Sharpie.

Stamps & Stencils Darkroom Door

2017-08-09

Squares #2

This is the second card I made for my 'Squares' series. 
I punched 24 inchies out of patterned paper, attached the inchies to a card base with double sided tape and added a layer of tissue paper on top to soften the colors.

Een tweede kaartje gemaakt met vierkantjes in de hoofdrol. 
24 Inchies geponst uit allerlei restjes gedessineerd papier. Deze opgeplakt en er een laagje tissue papier overheen gekleefd om de kleuren wat af te zwakken.

I stamped the VW van on watercolor paper and did the coloring with Distress ink. 

Het VW busje gestempeld op een stukje aquarelpapier. 

Stamps
Deep Red: VW Bus
PaperArtsy: JOFY 09
Darkroom Door: Simple Sayings

2017-08-07

Thank You

Here another card I made using the new Darkroom Door stencils. I started by painting colorful stripes on the background. 

Nog een kaartje dat ik maakte met de nieuwe Darkroom Door stencils.
Ik startte hier met het verven van strepen.

Next I sponged white paint through the Large Mesh Stencil and the Small Circles Stencil. I added a layer of pink paint on top of some of the white circles.

Witte verf gesponst doorheen de Large Mesh Stencil en de Small Circles Stencil. Over een aantal van de witte cirkels een laagje roze verf aangebracht.

I adhered Dina Wakley tape on a scrap of paper and punched a heart out of it. The stamped flower in the front is one of my favorites.

Dina Wakley tape op een restje papier geplakt en daar een hart uit geponst. De bloem op de voorgrond blijft één van mijn favorieten.

Stamps & Stencils Darkroom Door

2017-08-06

TagOn this tag I used 2 of the brand new Darkroom Door stencils.

Dit label maakte ik met 2 van de nieuwe Darkroom Door stencils.

I started by coloring a kraft tag with paint. Next I sponged through the Small Circles and Small Crackle stencil using white, pink and fuchsia paint. 

Ik werkte op een kraftkleurig label. Eerst verschillende kleurtjes verf aangebracht. Daarna gesponst doorheen de Small Circles en Small Crackle stencil met witte, roze en fuchsia verf.

I overstamped the background with a flower from the Fine Flowers Vol 2 stamp set.

Overstempeld met een bloem uit de Fine Flowers Vol 2 stempel set.

Stamps & Stencils Darkroom Door: 

2017-08-01

Small Circles

For the Darkroom Door Blog Hop & Giveaway click HERE.

Om deel te nemen aan de Darkroom Door Blog Hop & Giveaway klik HIER.

I've made a set of quick and easy cards using one of the new Darkroom Door stencils.

Drie eenvoudige kaartjes gemaakt met één van de nieuwe Darkroom Door stencils.

The small stencils cover a card front.

De kleine stencils hebben het formaat van een kaart, handig.

I sponged through the Small Circles stencil with Lawn Fawn inks.

Gesponst doorheen de "Small Circles" stencil met Lawn Fawn inkten.

Stamps Darkroom Door: Robin Eclectic StampHappy Birthday

Stencil Darkroom Door: Small Circles

Lawn Fawn Inkpads: Lawn Fawndamentals Sunflower, Ballet Slippers, Minty Fresh